Az MTA Könyvtára Kézirattárának egyik gyöngyszeme ifj. Pápai Páriz Ferenc emlékkönyve, amelyet tulajdonosa másfél évtizedes európai peregrinációjára (1711-1726) vitt magával. Ez az emlékkönyv, más szóval album amicorum, amelynek gyakorlata a korabeli Európában, így Magyarországon is általános volt, most digitalizálva, hasonmásban hozzáférhetővé válik a téma iránt érdeklődő hazaiak és külföldiek számára. A 18. századi Európa szellemi életéről sajátos képet felvillantó albumot abból az alkalomból tesszük közzé az interneten, hogy 2004. május 1-jén Magyarország az Európai Unió tagja lett.

Az album 122 lapján angol, dán, francia, holland, lengyel, magyar, német és svájci személyiségek írtak be szép sorokat: püspök, tanár, orvos, tudós és – nem is egy később híressé váló – diák angol, arab, francia, görög, héber, latin, német, olasz, spanyol, szír nyelven, vagy akár több nyelven is egyszerre. A bejegyzések általában idézetből, mottóból és ajánlásból, a hely és időpont jelzéséből, valamint a beíró aláírásából állnak, s lapozhatunk közöttük személyek, városok, időpontok és oldalak szerint. Közöljük az eredeti szövegek magyar fordítását, s ahol lehet, megadjuk az idézetek helyét. A bejegyző személyek csaknem mindegyikének kilétét sikerült feltárnunk: röviden közöljük életrajzi adataikat. Térképpel, olykor a beíró személyek műveinek címlapjával, portréjával, vagy szobrának képével gazdagítva ajánljuk az érdeklődők figyelmébe ezt az emlékkönyvet.

 

 


Közzéteszi
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Magyarország európai uniós
csatlakozása tiszteletére
2004 május 1


Dr. Rozsondai Marianne
MTAK Kézirattára és Régi Könyvek Gyűjteménye vezetője
pályázati felelős, koordinálás, lektorálás

Dr. Sajó Tamás
Studiolum Kiadó
átírás, fordítás, jegyzetelés

Dr. Rozsondai Béla
a MTAK tudományos munkatársa
személyek azonosítása, életrajzok

Láng Klára
MTAK Mikrofilmtára
fotók

studiolum
internetes kiadás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Köszönetet mondunk

• Dr. Ábrahám Zoltánnak, Dr. Dévényi Kingának, Sajó Györgynek és Fr. Jakob Thekeparampilnak a görög, arab, héber és szír bejegyzések fordításában nyújtott segítségükért

• Prof. Dr. Ferenc Postmának (Vrije Universiteit, Amsterdam) az Album hollandiai bejegyzéseihez, és Marianna Czapniknak (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie) a lengyel bejegyzésekhez adott életrajzi és irodalmi adataikért

 

Készült

a Nemzeti Kulturális Alapprogram

és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának

támogatásával