Tranquilla ratio, nec sui impatiens labor, modum evaganti praestruit scientiae.

Nobili ac G[ene]roso D. Francisco P. Pápai Juniori, in spem Patriae ex Parentis Cl[aribus] in dies assurgenti, Academias exoticas salutaturo, cum voto foelicis rerum successûs, memoriam sui commendat.

Claudiopoli A. 1711. 12 Aug.

Samuel Sz. Némethi. S. T. I. C. R. C. P.

 

 

A nyugodt elme és az önmagát is elviselni képes erőfeszítés teremti meg a kiterjedt tudást.

A nemes és jeles ifjú Pápai Páriz Ferencnek, aki jeles szülőktől született a haza reménységére, s aki külhoni akadémiák meglátogatására indul, szerencsés sikert kívánva emlékezetébe ajánlja magát

Kolozsvárott, 1711 augusztus 12-én

Szatmárnémethi Sámuel
a teológia professzora a kolozsvári református kollégiumban

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 89. Kolozsvár, 1711 augusztus 12


Szatmárnémethi Sámuel
(1658-1717), erdélyi református teológus

Szatmárnémethi Sámuel 1658. augusztus 10-én született Szatmárnémetiben; Sz. Mihály (1638-1689) református esperes öccse. Tanult szülővárosában, azután 1675-től a kolozsvári, 1679-től a debreceni kollégiumban. 1680-ban Utrechtbe, Leidenbe ment, 1682-ben Franekerbe. 1683 őszétől Kolozsvárott bibliai nyelveket és filozófiát tanított, 1693-től II. Apafi Mihály nevelője, majd 1695 őszén a kollégiumban a teológia tanára lett. Meghalt 1717. december 17-én Kolozsvárott. Könyvtárát a kollégiumra hagyta, jelentős adományokkal együtt, úgyszintén komoly összegeket a gyulafehérvári, nagyenyedi és marosvásárhelyi iskolának.

Kora tekintélyes hittudósa volt, a hazai cartesiánus coccejánus irány vezető képviselője, termékeny teológiai író. Utrechtben 1714-ben kiadott művéhez az ottani Herman Alexander Röell professzor írt előszót. Fájdalmas, hogy egyike volt azoknak, akik gőgjükkel és irigységükkel az Amszterdamból 1690-ben hazatérő Misztótfalusi Kis Miklós itthoni anyagi és szellemi összeomlását előidézték. Üdvözlő versei, gyászbeszédei, írásmagyarázatai jelentek meg, valamint többek között: Disputatio theologica … causam Sp. S. Vitricem demonstrans … sub praesidio … Christophori Wittichii … Leiden, 1681. – Exercitii philosophico-metaphysici de perenni duratione mentis … Leiden, 1682. – Moses explicatus, id est ceremoniarum Veteris Testamenti per Mosen latarum detecta veritas, Kolozsvár 1696. – Regnum Dei in extremo dierum imprimis exhibitum ad scripturae normam effigiatum. Franeker, 1683. – Epistola S. Pauli ad Hebraeos explicata. Franeker, 1695, 1701, 1702. – Prophetia sancti prophetae Zachariae explicata … [Praefationem scripsit] Herm. Alexander Röell. Utrecht, 1714. – Metaphysica contracta. Kolozsvár, 1696. – Dissertatio metaphysica de perenni duratione mentis. Kolozsvár, 1696.

Szatmárnémethi Sámuel professzor Kolozsvárott írt be az Albumba 1711-ben; neve után különös rövidítés: S.T.I.C.R.C.P. – Sanctae Theologiae in Coll. Reform. Claudiopolitanorum Professor, azaz, a kolozsvári Református Kollégiumban a szent teológia professzora. Három évtizeddel korábban maga is látogatta azokat a hollandiai egyetemeket, amelyekre ifj. Pápai Páriz Ferenc indult. II. Apafi Mihály Bécsben 1711-ben írt sorai is ott láthatók az Albumban (35. p.). Röell utrechti professzor 1714-ben jegyezte be sorait (111. p.).

• AlbFran 230 • Jakó 40 • MÉL • Szinnyei • Zoványi-Ladányi