Quantum est quod nescimus! *

D[omi]n[o]. Possessori his Sui memoriam relinquit

Lugduni Batavorum 27 Maji 1715

Bernh[ardus] Albin[us]
 

 * A jelmondatot Daniel de Superville is használja a 403. oldalon. Lásd még Andreas Gryphiusnak e mottóra írt versét is.
 


 

Mennyi minden van, amit nem tudunk! *

[E könyv] tulajdonosának ezzel ajánlja magát emlékezetébe

Leidenben, 1715 május 27-én.

Bernhard Albinus

 

 

 

 

 

 

p. 105. Leiden, 1715 május 27


Albinus, Bernhard
(1653-1721), német orvos, leideni professzor

Bernhard Albinus (Albin, Weiss) 1653. január 7-én született Dessauban; Christophorus Albinus dessaui polgármester fia, Petrus Albinus (1543-1598) történetíró dédunokája. Dessauban, Brémában és Leidenben tanult. 1676-ban Leidenben orvosdoktori címet szerzett, majd néhány évig utazott a Németalföldön és Franciaországban. 1680-ban az orvostudomány tanára lett Odera-Frankfurtban, és itt 1684-ben anatómiai előadótermet létesített (theatrum anatomicum), jelentős saját anyagi hozzájárulásával. Tudományos és gyakorlati tevékenységével hamarosan olyan hírnevet szerzett, hogy Nagy Frigyes Vilmos (1620-1688) választófejedelem Berlinben udvari orvosának és valóságos titkos tanácsosnak nevezte ki; e tisztét annak haláláig töltötte be. Ekkor visszatért Frankfurtba. 1697-ben Frigyes (1657-1713) választófejedelem, a későbbi I. Frigyes porosz király orvosa lett. A németalföldi kormányzat ismételt hívására 1702-ben elfogadta a leideni egyetem orvosi tanszékét, és bár 1715-ben I. Frigyes Vilmos (1688-1740) hívta Berlinbe, nem tért oda vissza. Meghalt 1721. szeptember 7-én Leidenben; Herman Boerhaave tartott fölötte gyászbeszédet. Az orvostudomány szinte minden területével foglalkozott. Három fia lett neves orvosprofesszor: Christian Bernhard (1696-1752) Utrechtben, Bernhard Siegfried (1697-1770) és Friedrich Bernhard (1715-1778) Leidenben. Művei, többek között leideni székfoglaló beszéde: Oratio de ortu et progressu medicinae. Leiden, 1702. – De incrementis et statu artis medicae sec. XVII. Leiden, 1711. – Könyvtárunk egy elnöklete alatt megvédett 1683-as disszertációt őriz Gustav Daniel Lipstörptől.

Az Albumba egy-egy rövid mondást írt be a 62 éves professzor és fia, Bernhard Siegfried Albinus (429. p.). Kézirásuk vonásai mintha hasonlítanának.

• ADB • AlbSchLeid 2 • Jöcher • Jöcher-Adelung • Michaud • NDB • NNBW IV 21