Aude Hospes, contemnere opes et te quoque dignum finge Deo. *

Sic Nobilissimo Possessori precatur

J. Colbatch
Theologiae Practicae Professor Cantabrigiensis
A. 1716. 23. 7bris
 

 * Az idézet forrása: Vergilius, Aeneis 8.364-5. Lakatos István magyar fordításában: „Merd, vendégem, a fényt megvetni tehát, hogy az istent / méltóan szolgáld: a szegénységet sose szégyelld.”
 


 

Merd, vendég, megvetni a gazdagságot, és magadat Istenhez méltóvá alakítani. *

Ezt kívánja [e könyv] nemes tulajdonosának

J. Colbatch
a gyakorlati teológia professzora Cambridge-ben
1716 szeptember 23-án.

 

 

 

 

 

 

p. 239. Cambridge, 1716 október 4


Colbatch, John
(1664-1748), angol teológus

John Colbatch 1664-ben született. A londoni Westminster Schoolban tanult 1680-83-ban, azután a cambridge-i Trinity College-ba vették fel. A College tagja lett, majd 1690-ben magiszteri (M.A.), 1706-ban teológiai doktori (D.D.) fokozatot szerzett. Papi pályája kezdetén hét évet töltött Lisszabonban az angol kereskedelmi telep káplánjaként. 1701-től két évig a cambridge-i egyetem kancellárjának, Sommerset hercegének fiát tanította, majd két éven át utazásokra vitte, aztán elbocsátották. Már negyven éves volt, csalódottan tért vissza egyetemére. 1707-től haláláig a kazuisztikus teológia professzora volt Cambridge-ben. Híresek voltak morálfilozófiai előadásai. (A kazuisztika: a jog, az erkölcsfilozófia és a teológia egyik módszere: az egyes esetekből vonatkoztatják el a szabályt, amelyet aztán adott esetekre alkalmaznak.) A Trinity College tagjai és igazgatója közötti nevezetes háborúskodásban Colbatch először a igazgató, Richard Bentley védelmében írt egy pamfletet, aztán 1714-ben visszautasította ajánlatát, hogy helyettese legyen, és szembekerültek. Colbatch 1702-1720 között a salisbury-i kanonoki stallumot élvezhette. Az egyetemi tanítás mellett 1720-ban lelkészi állást vállalt a cambridgeshire-i Orwellben (egy közeli faluban), s ezt végig megtartotta. Meghalt 1748. február 11-én. Az angol életrajzi lexikon tömören így jellemzi: Bentley ellenfele [DNBC]. Richard Bentley (1662-1742) filológus volt és kiváló kritikus, számos klasszikus mű kiadását gondozta. Newtont új felfedezéseiről és ezek hitbéli vonatkozásairól kérdezte, és levelezés alakult ki közöttük. 1700-1742 között a Trinity College igazgatója, és egy ideig Ely főesperese. A kollégiumi tagok jogait zsarnoki módon megnyirbálta, mire ezek Ely püspökéhez fordultak. Az elhúzódó pereskedés évekre megrontotta a kollégium s az egyetem életét. Az ügyben 1714-ben egyik szakértőnek Newtont is felkérték, minthogy ő Londonba költözése miatt már korábban lemondott cambridge-i állásáról. – John Colbatch művei: Account of the state of religion and literature in Portugal. – An account of the court of Portugal under the reign of the present king Dom Pedro II : with some discourses on the interests of Portugal. London, 1700.

A bejegyzésben Colbatch 1716-ban a gyakorlati teológia professzoraként nevezi meg magát. Egy nappal később írt az Albumba John Covell (476. p.), a cambridge-i Christ’s Church College igazgatója, de Richard Bentley nem szerepel. Úgy látszik, akkoriban Cambridge-ben vagy talán más angliai egyetemi körökben is az egyik fő kérdés volt: ki hogyan foglal állást a Bentley-ügyben. Ajtai Szabó András (451. p.) 1716. március 6-án még azt írta Covellnak, Londonból, hogy itt találkozott Bentleyvel, és neki az enyedi kollégium ügyéről mindent elmondott; amikor azután ifj. Pápai Páriz ugyanezen év szeptemberében Cambridge-be utazott, választania kellett, hogy vagy Bentleyhez, vagy ellenlábasához, Colbatch-hoz fordul [Gömöri: Adalékok]. – Nem tévesztendő össze John Colbatch teológus és kortársa, Sir John Colbatch (?-1729) orvosdoktor, számos orvosi mű szerzője.

• DNB • Jöcher-Adelung • Newton-Fehér • Newton-Heinrich