Hisce Pereximio atque Nobiliss[im]o D[omi]no PAPAI perlustratis octennij spatio quamplurimis variar[um] Regionum Urbibus, reditum ad suos meditanti caelestis Patriae, simulque Sui, memoriam commendat, cum voto fausti itineris.

Joh[annes] Rodolfus Wetstenius
V. D. in Aede Leonhardinâ Min[ister]

Basileae, d. 15. Julij 1719
 

 * Zsid 13,14 (az eredetiben: ou gar echomen); Vulgata: „non enim habemus hic manentem civitatem sed futuram inquirimus”. Idézi Charles Trimnell norwichi püspök is a 470. oldalon.
 


 

Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. *

Az igen jeles és nemes Pápai úrnak, miután nyolc éven át számos különféle tartomány városait végiglátogatta, az ég segítségével jó utat és szerencsés visszatérést kíván övéihez, s magát emlékezetébe ajánlja

Johann Rudolf Wetstein
a St. Leonhard-templom lelkipásztora

Bázelben, 1719 július 15-én.

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 305. Bázel, 1719 július 15


Wettstein, Johann Rudolf
(működött 1719), svájci református lelkész

Johann Rudolph Wettstein a bázeli St. Leonard templom tudós lelkésze volt. Unokája Svájc híres államférfiának, Bázel polgármesterének, Johann Rudolph Wettsteinnek (1594-1666), kinek a vesztfáliai békében is szerepe volt, és kinek ugyanilyen nevű fia (1614-1684) és unokája is (1647-1711) a bázeli egyetem neves teológia professzora. Ez utóbbinak testvére volt a bázeli származású híres amszterdami nyomdász és könyvkereskedő, Johann Heinrich Wettstein (1649-1726), vagyis ez utóbbi kettőnek a St. Leonard ugyancsak Johann Rudolph nevű prédikátora az elsőfokú unokatestvére volt. Művét fia, a teológus Johann Jakob W. (1693-1754) adta ki: Jo. Rodolfi Wetstenii, Ecclesiae Basiliensis pastoris [patris editoris] Ad reformatas Helvetiae atque foederatarum civitatum ecclesias epistola. Amstelaedami, 1733.

A lelkész apa és fia, Johann Jakob W., ugyanazon a napon írt Pápai Páriz Albumába (313. p.).

• ADB XLII 251 • Jöcher IV 1919 • Meusel XV 67