Satis triumphat veritas, si apud paucos bonosque accepta est; Nec enim indoles ejus est placere multis.

Quoties hoc, etiam de Saniori Medicinâ verissimum dictum aspexeris, illis quoque memor esto qui fuit & perpetuò mansurus est TVI amantissimus, addictissimus

Georg. Sigism. Liebezeit. M. D. Sopron. Hung.

Hallae Saxonum A[nno] O[rbis] R[edempti] M.DCCXIII d. 28. Maj.

 

 

Elég nagy győzelem az az igazságnak, ha kevesek, de jók között elfogadtatásra lel. Nem is természete ugyanis, hogy sokaknak tessék.

Valahányszor erre az egészséges orvoslásra is helytálló mondásra tekintesz, emlékezz arra is, aki volt és örökké marad IRÁNTAD szeretettel és odaadással,

Georg Sigismund Liebezeit orvosdoktor, a magyarországi Sopronból.

Szász-Halléban, a világ megváltásának 1713 évében, május 28-án.

 

 

 

 

 

 

 


 

p. 351. Halle, 1713 május 28


Liebezeit, Georg Sigmund
(1689-1739), soproni orvos

Georg Sigmund Liebezeit (L. György Zsigmond) 1689. november 10-én született Sopronban; Paul Liebezeit kereskedő (ki 1702-ben I. Lipóttól nemesi levelet kapott) és Susanna Rosina Launer fia. A soproni evangélikus gimnázium elvégzése után 1708-ban a hallei akadémiára iratkozott be. Itt a kor híres orvostudósai tanítottak: Friedrich Hoffmann (1660-1742), Georg Ernst Stahl (1659-1743) és tanítványa, Michael Alberti (1682-1757), a törvényszéki orvostan egyik megalapítója. Liebezeit e tárgyból vizsgát tett; disputációjának anyagát Alberti 1730-ban újra kiadta. Azután Leidenbe ment, Herman Boerhaave (1668-1738) előadásait is hallgatta. 1713-ban Halléban szerzett orvosdoktori oklevelet. 1714-ben nőül vette Michael Meissner soproni evangélikus lelkész leányát, Esther Katharinát. Sopronban kezdte orvosi működését a pestisjárvány idején. 1720-ban városi orvossá választották. 1721-től Nileus néven az Academia Leopoldina tagja, 1723-tól a berlini Tudományos Társaság tagja. Kapcsolatban állt Bél Mátyással, és segítette országleíró munkáját. Meghalt Sopronban, 1739. november 30-án, feltehetően az akkori újabb járvány áldozataként. Egykori iskolájára, a soproni ág. h. ev. lyceum tápintézetére 1000 forintot hagyott. Hajnóczy Dániel, az iskola conrectora mondott fölötte gyászbeszédet. Három gyermeke közül a két leánynak keresztapja a hallei Stahl professzor. Munkái: Disputatio medico-legalis de abortus noxia et nefanda promotione. Quam auspice, quam … praeside D. Michaele Alberti publice ventilationi exhibet respondens … d. 14. Januar. A. M.DCC.XI. Halae Magdeburgicae. Halle, 1711. Új kiadása: Halle, 1730. – Dissertatio inauguralis medica de tumore oedematoso podagrico. Praes. Stahlio. Halle, 1713.

Liebezeit az Albumba már orvosdoktorként írta be magát 1713. május 28-án. Mindkét hallei professzora, jogi orvosi vizsgájának és orvosdoktori védésének elnöke: Michael Alberti és Georg Ernst Stahl ugyancsak szerepel az Albumban, 1714. nyári dátummal (427., 179. p.).

• Jöcher-Adelung • Szála • Szinnyei • ÚMIL