Horat[ius] Car[mina] L. 3.
Iustum et tenacem propositi Virum Non civium ardor prava jubentium
Non vultus instantis tyranni, Mente quatit solida: neque Auster &c.
Si fractus illabatur orbis, Impavidum ferient ruinae.

Praemitto hoc Albi Possessori applicabili epiphonemate, spectatae integritatis Nob[ilem] ac Pr[aes]t[antissim]um D. D[ominu]m Franciscum P. Pápai, Virum alias magna experientia clariss[im]um. Coeli Maris Erebique minas ferentem; per oras durae t[a]m[en] Proserpinae transgressum; jamque per portas eburneas ad vitales ceu gloriae spiritûs egressus, nuncque amissos dulcis Patriae Penates reperiturum, dùm Viennae Austriae non minùs multis sudoribus pacta virtute coruscum, q[ua]m Syrupo panchresticisque panacibus onustum, obviaret, et per: Benè tandem venisti Domine! avibus ibis faelicioribus salutaret; eidem in perennaturae necessitudinis arrham nomen suum dat

Samuel Fáy Ung[arus] peregrinus

et in haec verba pandurisat:
Post aliquas Tua Regna videns mirabere aristas. *


                     [Sole premente 26 gradus Piscium]

Symb[olum]. Non est mortale quod opto. *
 

 * Horatius, Carmina 3.3.1-8. Bede Anna magyar fordításában: “Igaz s kitartó, hűszívű férfiút / sem pártütőknek bujtogató dühe, / sem rémitő tyrannus arca / meg nem ijeszthet, a déli szél sem. // vad Adriának háborodott ura; nagy Juppiternek mennyköves ökle sem. / Rettenthetetlen, hogyha Föld s Ég / összerogy is, s a romok lesujtják.” H. G. Certon is idézte a 393. oldalon.

 * Vergilius, Eclogae1.69. parafrázisa: “Post aliquot, mea regna, videns mirabor aristas?” Lakatos István magyar fordításában: “Hajdani birtokomon fogom-é bámulni a búzát?”

 * Ovidius, Metamorphoses 2.56 parafrázisa: “Sors tua mortalis, non est mortale quod optas.” Devecseri Gábor magyar fordításában: “Hisz te halandó vagy, s mire vágyol, az elnemenyésző.”
 

 

 

Horatius, Carmina 3.
Igaz, és szándékához ragaszkodó férfit / sem a rosszat akaró polgárok tüze, / sem a fenyegető zsarnok arca / meg nem ráz szilárd lelkében: sem a déli szél, stb.: / ha beszakad és rázuhan a világmindenség akár, / őt rezzenetlenül temetik maguk alá a romok. *

Ezzel a [jelen könyv] tulajdonosára ugyancsak illő felkiáltással bocsátom előre a kipróbált, feddhetetlen, és nagy tapasztalattal tündöklő nemes Pápai Páriz Ferencet, aki az egek, tenger és alvilág fenyegetéseit kiállta, a kegyetlen Proserpina tájain áthaladt, s ahogy egykor az elefántcsont kapukon keresztül mintegy a dicsőség éltető szellemeihez belépett, úgy most  az otthoni tűzhely elhagyott védszellemeihez hazafele igyekezvén, itt Bécsben nem kevesebb nagy fáradsággal megszerzett erénnyel tündökölvén, mint amennyi szirup, gyógyfű és csodagyógyszer terhe alatt rogyadozván találkozott vélem, s őt “Isten hozott, uram! járj szerencsés előjelekkel!” kiáltással üdvözöltem, s neki örökös barátságunk foglalójául íme nevemet adom:

Fáy Sámuel, magyar peregrinus

és neki ezt dalolom kobzomon:
Hajdani birtokodon látni fogod a kalászokat. *

Az 1726-os évben, amikor a Nap a Halak 26-ik fokára hágott.

Jelmondat: Nem halandó, amire vágyom. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 475. Bécs, 1726 március 16


Fáy Sámuel
(1701 körül -1760), erdélyi református lelkész

Fáy (Fáji) Sámuel 1701 körül született; Fáy János miriszlói (Alsó-Fehér vármegye, ma Mirăslău, Románia) lelkész fia. 1715-ben lépett Nagyenyeden a fölsőbb osztályokba (subscribált). Később külföldre indult, és 1726. május 14-én, 25 éves korában iratkozott be és kezdte meg teológiai tanulmányait Leidenben; az anyakönyvben mint Enyed küldötte (Coll[egii] al[umnus]) szerepel. Leidenben azután letelepedett, a tanári pályára lépett. Itt halt meg 1760. július 18-án. Más forrás szerint [Nánási 27] hazatért Erdélybe, és lelkészként szolgált. Két öccse, János (1705 körül -1757) és József (1707-1771), külföldi tanulmányok után Erdélyben lett lelkipásztor.

Fáy Sámuel bejegyzése időben az utolsó: a hazatérő ifj. Pápai Páriz hosszú vándorútjának utolsó külföldi állomásán, Bécsben kelt, 1726. március 16-án. Fáy akkor indult további tanulmányai színhelyére. A dátumot Fáy Sámuel a zodiákus naptár szerint adja meg, használva a Nap (és egyben az arany), valamint a Halak jegyének szimbólumát: “a Halak jegyének 26. grádusán járó Nap idején.” Minthogy a Nap 1 év alatt járja végig a 12 állatövi jegy mentén a teljes kört, a 360 fokot, egy-egy jegy időszakára 30 fok, azaz grádus jut, és 1 grádus megfelel körülbelül egy napnak. A Nap február 19-én lép a Halak jegyébe, tehát a 26. grádust, ha igaz, március 16-án éri el (mert 1726 nem szökőév). Ugyanezt a Horatius-idézetet írta az Albumba 1719-ben Leidenben Henri Gabriel Certon (393. p.). – Fáy Sámuel, Varga István és Harkányi József üdvözlő verse szerepel egy 1728-as leideni esküvői nyomtatványban. Varga 1724-ben Londonban írt be az Albumba (159. p., a nyomtatvány adatait az ő nevénél közöljük).

• AlbLeid 904 • Graaf • Jakó-Juhász 132 • Nánási • Szabó-Szögi 163 • Weszprémi III 306 • Zoványi-Ladányi 189