Sint fortunati sine morbo tot tibi menses,
   Tempore quot verno parturit hybla favos,
Nec prius incurras volo saeva pericla viarum,
   Quam se se immiti copulet agna lupo.

Claudiopol. Transylvaniae
Anno 1711. 30. Julij.

Nobilem, Medicinam mentis sed Corporis allaboraturientem Dominum FRANCISCUM P: PAPAI, S: R: I: C: Michaël, primi Michaëlis, filij filius. TELEKI; ornat, Anno aetatis suae undecimo.

 

 

Legyen annyi szerencsés hónapod, híján minden betegségnek, / ahány lépet terem tavasszal a mézes Hybla hegye, / és kívánom, hogy utadon ne találkozz vad veszedelmekkel elébb, / mintsem hogy a szelíd báránnyal párosodjék a farkas.

Az erdélyi Kolozsvárott
1711 július 30-án.

A lélek és test gyógyításán fáradozó nemes PÁPAI P. FERENCET így magasztalja Teleki Mihály gróf, az első Mihály unokája, tizenegyedik életévében

 

 

 

 

 

 

 

p. 87. Kolozsvár, 1711 július 30


Teleki Mihály
(1700-1745), erdélyi főkormányszéki tanácsos

Gróf széki Teleki Mihály 1700. szeptember 6-án született; Teleki Mihály (1671-1720) kővári főkapitánynak, II. Rákóczi Ferenc tábornokának, és Toroczkay Katalinnak (?-1723) fia, Teleki Mihálynak (1634-1690), a nagy erdélyi államférfinak unokája. Kolozsvárott tanult, s még diákkorában írta latinul első értekezését a jótettek szükségességéről. Az 1736-os nagyszebeni országgyűlés tagja; cs. kir. kamarás és főkormányszéki tanácsos. 1741-ben részt vett a bécsi küldöttségben. 1742-től az országos főszámvevőség elnöke. Meghalt Olthévizen (Nagyküküllő vármegye) (Hoghiz) 1745. szeptember 10-én. Felesége Bethlen Klára (?-1755), Bethlen Miklós (1642-1716) leánya; gyermekeik korán elhaltak. Művei: Exercitatio theologica de bonorum operum necessitate. Kolozsvár, 1718. – Dissertatio philosophica de unione mentis cum corpore, quam … in Coll. Claudiopolitano … publico exposuit examini … Kolozsvár, 1718. – Compendium Cronicae Transylvaniae. Kolozsvár, 1731. – A temetésén elhangzott gyászbeszédből könyvtárunk is őriz példányt.

Az Albumba Kolozsvárott írt be 11 éves korában, 1711-ben, ugyanazon a napon, amikor bátyja, János (86. p.), és nevelőjük, Ajtai Szabó András (451. p.), és közli, hogy ő első Mihály fiának fia. Az Album következő lapjára (89. p.) két héttel később írta sorait Szatmárnémethi Sámuel professzor, akiről 1717-ben Teleki Mihály írt latin gyászverset.

• Nagy Iván XI 86 • Pallas • Szinnyei • ÚMIL • Zoványi-Ladányi