— Prona via est, et eget moderamine certo. *

Sententiam hanc (in memoriam sui) nobilissimo et clarissimo Viro, hujusce Albi Possessori, voluit adscribere

J. Bowles
Bibliothecae Bodleianae Officiariorum unus.

Oxon[iis] Maij 1. 1716
 

 * Az idézet forrása: Ovidius, Metamorphoses 2.67 („ultima prona via est eget moderamine certo”). Devecseri Gábor magyar fordításában: „Vég-szakaszom zuhanó, ott jól kell fognom a gyeplőt.”
 

 

Meredek az út, és biztos kormányzást kíván. *

Ezt a mondást kívánta emlékül hagyni e könyv nemes és jeles tulajdonosának

J. Bowles
a Bodley-könyvtár egy hivatalnoka

Oxfordban, 1716 május 1-én.

 

 

 

 

 

 

p. 234. Oxford, 1716 május 12


Bowles, J.
(működött 1716), angol könyvtári tisztviselő

J. Bowlesről annyit tudunk, amennyit Pápai Páriz Albumában ír magáról. Oxfordban ugyanezen a napon írt az Albumba John Hudson, a Bibliotheca Bodleiana prefektusa és Samuel Parker (233., 236. p.), és egy nappal korábban Edmond Halley (237. p.).