Potior visa est periculosa libertas quieto servitio. Sallust. *

Clarissimo Nobilissimo & Doctissimo D[omi]no Francisco Pariz Papai Amico suo inter paucos integerrimo prosperrima quaeque apprecatur, simulque sub finem reditûs sui in Patriam, memoriam sui commendat,

Samuel Andersch I[uris] U[triusque] Candidatus Lesnâ Polonus.

Londini d. 27. maji s[tilo] n[ovo] 1716.
 

 * Forrás: Sallustius, Fragmenta, ed. Lep. l. 105.
 


 


Áhítottabb a vészterhes szabadság a nyugalmas szolgaságnál. Sallustius. *

A jeles, nemes és tanult Pápai Páriz Ferenc úrnak, kevés barátja közül a leghívebbnek, mindenfajta sikert kíván, s végül szerencsés visszatérést hazájába; valamint jó emlékezetébe ajánlja magát

a lesznói lengyel Samuel Andersch, mindkét jog hallgatója

Londonban, 1716 május 27-én az új naptár szerint

 

 

 

 

 

 

 

p. 463. London, 1716 május 27


Andersch, Samuel
(1688 körül -?), lengyel peregrinus, joghallgató

Samuel Andersch 1688 körül született, lengyel. 1715. március 4-én iratkozott be, 27 éves korában, a leideni egyetemre jogot tanulni: Samuel Anders, Polonus, 27, Juris studiosus. Valószínűleg teológiai képzettsége is volt. Társával, Krystian Sitkowski lelkésszel, a lengyelországi Leszno (Lissa) küldötteként ment Angliába, hogy a protestáns gyülekezet és iskola részére adományokat gyűjtsön. Ebben őket Daniel Ernst Jablonski berlini udvari pap, egykori lesznói diák, majd ottani lelkipásztor támogatta. A gyűjtőúton készített feljegyzéseit, elszámolásait a londoni British Library őrzi.

Ifj. Pápai Páriz, gróf Teleki Sándornak Londonból 1715. december 25-én (az ottani régi naptár szerint december 14-én) írt levelében beszámol arról, hogy „a Lengyel supplicansok (itt: adománygyűjtők), kik Hollandiában elöttünk jártanak és jocskán proficialtanak,” hat héttel azelőtt a porosz király (I. Frigyes Vilmos, 1713-1740) ajánlólevelével Angliába érkeztek. Pápai Páriz a neveket sajnos nem említi, de bizonyára arról a két személyről van szó, akik 1716 májusában (Andersch), illetve 1717 októberében (Sitkowski) két szemben lévő oldalon írtak Albumába (463., 462. p.). Andersch ezt írja neve után: J. U. Candidatus (azaz jelölt), bizonyára a J. U. D. doktori fokozat mintájára (juris utriusque doctor: mindkét jog, vagyis a római és a kánonjog doktora). Érdekes módon, az a körlevél, amelyet 1716. március 23-án I. György angol király (1714-1727) bocsátott ki, hogy országában meginduljon a gyűjtés a nagyenyedi kollégium megsegítésére, fennmaradt Samuel Andersch másolatában (is) [Gömöri: Adalékok]. – Az idősebb Jablonski még Pápai Páriz útjának elején, 1711. november 16-án Berlinben írt az Albumba (121. p.).

• AlbLeid 840 • Jankovics 143, 150 • Peregrinus 64